20% OFF All in stock SALE

24 06 2008

Giảm 20% cho tất cả những mẫu dưới đây khi đặt hàng từ 24-27/6 .20% off for all in stock items for order from 24-27/6 or FIRST COME FIRST SERVED. nếu có nhiều người cùng đặt 1 mẫu thì người comment trước sẽ được mua mẫu đó. (Tỉ giá tiền đô Sing và tiền Việt vào thời điểm này khoảng S$1=13000 VND)

::CLICK ON PHOTOS FOR MORE DETAILS::


1) S$25.90 NOW $20.50 

 

2) S$17.90 NOW $14.30

 

3) S$25.90 NOW $20

blue color

 

4) S$22.90 NOW $18

 

5) S$24.90 NOW $19.90

6) S$28 .90 NOW $20-SOLD

 

7) S$30.90 NOW $24.50

 

8) S$25.90 NOW $20-SOLD

 

8)S$24.90 NOW $19

Advertisements